Fragment Gideons Droom


Het laatste verhaal

Er stond een oude man naast zijn boot. Hij keek uit over de zee.
Daar kwam een kraai. Hij ging zitten op de boot en zei:
'Als de zon wil droogt de zee op.'
De oude man zei niets.
Toen zei de kraai: 'Als de maan het wil stroomt de zee over.'
Nog steeds zij de oude man niets.
Toen kraste de kraai tweemaal en vloog weg.
De oude man stond naast de boot en keek uit over de zee,
en hij zag de zon ondergaan in de zee en de maan aan de
hemel verschijnen.
Toen zei hij: 'Als god het wil is er vrede,' en ging naar huis.


Bladzijde 95

Ernst Jansz 1983
Uitgeverij: In de Knipscheer, Haarlem
Gideons Droom is uitsluitend antiquarisch te verkrijgen.


[Home]   [Boeken]


batikrechts.jpg (10255 bytes)