verschenen op
          
De overkant 1999/2009/CCC Inc.1967-2007/CCC Inc.1967-2017 Vol. XII/Gideons droom 2013

Ala-hi

ala-hi di aila-i-la
ala-hi di aila-i-la
daila daila daila mé
daila mé nomé
ala-hi di aila di aila-hi
oebi daila daila mé
oe daila daila daila mé
daila mé nomé*

* hier heb ik twee nootjes in één dop
hier heb ik twee nootjes in één dop
één, één, één voor mij
één voor mijn lief
hier heb ik twee nootjes
twee nootjes heb ik
voor altijd één voor mij
en één voor mijn lief